• Jul. 15, 2014
  • Volume 36
  • Number  15
  • Pages 1535-1642
 
 

 

Journal Facts 
    Publisher: Third Military Medical University
    Publication Numbers: ISSN 1000-5404, CN 50-1126/R
    Distribution: Nationwide. Full-text is available at http://aammt.tmmu.edu.cn/en/oa/
    Editor-in-Chief: WANG Zhengguo, Ph.D.
    Impact factor: 0.668 (Core edition), ranking 3rd among all 51 academic journals of medical colleges and universities (Chinese JCR 2011)
    Citations: 3153, ranking 1st among all 50 academic journals of medical colleges and universities (Chinese JCR 2011)
    Number of research articles published/year: 877 (2010)
    Number of pages published/year: 2677 (2010)
    Publication schedule: Printed and posted online twice each month
    Issue dates: 1st and the 15th of each month
    Average time from submission to initial decision (full-length manuscripts):  about 60 days (2010)
    Average time from submission to publication: about 162 days (2010)
    Rejection rate: more than 65% (2010)

Citation Data
According to the data in the 2011 Chinese Scientific and Technical Journal Citation Reports (the Chinese version of Journal Citation Reports), papers published in our journal were cited 3153 times in 2010. The impact factor is 0.668. Among all 51 academic journals of medical colleges and universities in China, the Journal has the first highest total citation frequency and the tenth highest impact factor.

Key Historical Milestones

1979 Founded and published quartery 1988 Published biomonthly 1999 Published monthly 2003 Published semimonthly
Since 2003 Recognized as one of the “100 Key Journals of Science and Technology in China” by General Administration of Press and Publication of P.R. China
2008-2011 Recognized as one of the “100 Outstanding Academic Journals of China” by Scientific and Technical Information Institute of China, Ministry of Science and Technology
2008 and 2010 Recognized as one of the “Outstanding Science and Technology Journals of China” by Scientific and Technical Information Institute of China, Ministry of Science and Technology
2008 and 2010 Recognized as one of the “Outstanding Journals of Colleges and Universities in China” by Ministry of Education

Indexing and Abstracting Services
As a core medicine and health journal in China, Di-San Junyi Daxue Xuebao is indexed and abstracted by several international retrieval systems, including Chemical Abstracts, VINITI Abstracts Journal, Index Copernicus, Western Pacific Region Index Medicus, Japan Science & Technology Agency, and Ulrich’s Periodicals Directory. The Journal has also been continuously included in the List of 1000 Journals Most Frequently Cited in Chemical Abstracts for many years. It is also included in all authoritative Chinese databases for technical and scientific papers and is in the first list of journals of the Chinese Science Citation Database and the Chinese Scientific and Technical Papers and Citations Database. The Journal has also been available since 2009 through Thomson-Reuters’ ISI Web of Knowledge.
CONTENTS

Wang Jiajia, Lu Zongliang, Kong Ya, Song Wei, Wang He, Xu Hongxia


2017 No.03 [201-207] (43)

Wu Xiaofeng, Ren Lan, Hou Nali, Yang Ting, He Mulan, Gu Yan, Huang Hongmei, Chen Jie, Li Tingyu


2017 No.03 [208-215] (27)

Yi Hong, Peng Rui, Sun Yan, Luo Yongjun, Peng Huimin, Li Ailing, Zhang Zheng 


2017 No.03 [216-222] (23)

Zhang Wenjun, Liu Bin, Linghu Hua


2017 No.03 [223-228] (20)

Wang Xueli, Ma Xin, Li Le, Tan Xi, Wang Wenping, Wang Zhenxiang 


2017 No.03 [236-242] (27)

Liu Ranran, Yang Xiaoyan, Ji Muyuan, Wu Xijun, Fan Anran, Shu Liping,He Zhixu


2017 No.03 [243-248] (22)

Ma Jianbo, Li Juanjuan, Lu Kaizhi, Gu Jianteng


2017 No.03 [249-252] (29)

Li Yueli, Zhong Li, Yang Pan, Chen Xinghua, Wu Na1, Li Yafei


2017 No.03 [253-258] (19)

Zhang Zhixin, Cui Yinglin, Li Yanjie, Ren Kun, Xing Ruoxing


2017 No.03 [259-264] (24)

Zeng Fanjie, Chen Cong, Zhang Lei, Chen Xiangyu, Zhou Xiaoping, Liu Minghua


2017 No.03 [271-275] (18)

He Qiuguang, Guo Zongduo, Zhang Xiaodong, Jiang Yongxiang, Ma Ying, Cheng Yuan, Sun Xiaochuan


2017 No.03 [276-280] (22)

Li Jiacheng, Huang Jiacheng, Zhou Lan, Luo Wanchun


2017 No.03 [281-285] (19)

Li Jiahui, Wang Feifei, Zhao Mengxue, Zhang Jingxuan, Huang Haozhao,Wang Lei,Yang Guoyu


2017 No.03 [286-290] (30)

Wang Chao, Jiang Wenbin, Xue Yanxia, Wang Jiao, Luo Jie, Xu Huan, Yang Cheng, Chen Ming, Deng Shaoli


2017 No.03 [291-295] (17)

Wang Yan, Abudukeyoumu Saimaiti, Zhang Wenjie


2017 No.03 [296-300] (17)