• Jan. 15, 2018
  • Volume 40
  • Number  1
  • Pages 1-90
  /ckfinder/userfiles/images/201722.jpg
 

 

Journal Facts 
    Publisher: Third Military Medical University
    Publication Numbers: ISSN 1000-5404, CN 50-1126/R
    Distribution: Nationwide. Full-text is available at http://aammt.tmmu.edu.cn/en/oa/
    Editor-in-Chief: Qian Guisheng, Ph.D.
    Impact factor: 0.729 (Core edition), ranking 2nd among all 55 academic journals of medical colleges and universities (Chinese JCR 2016)
    Citations: 3133, ranking 1st among all 50 academic journals of medical colleges and universities (Chinese JCR 2016)
    Number of research articles published/year: 501 (2016)
    Number of pages published/year: 2660 (2016)
    Publication schedule: Printed and posted online twice each month
    Issue dates: 1st and the 15th of each month
    Average time from submission to initial decision (full-length manuscripts):  about 60 days (2016)
    Average time from submission to publication: about 162 days (2016)
    Rejection rate: more than 77% (2016)

Citation Data
According to the data in the 2016 Chinese Scientific and Technical Journal Citation Reports (the Chinese version of Journal Citation Reports), papers published in our journal were cited 3133 times in 2016. The impact factor is 0.729. Among all 55 academic journals of medical colleges and universities in China, the Journal has the second  total citation frequency and the tenth highest impact factor.

Key Historical Milestones
1979 Founded and published quartery 1988 Published biomonthly 1999 Published monthly 2003 Published semimonthly
Since 2003 Recognized as one of the “100 Key Journals of Science and Technology in China” by General Administration of Press and Publication of P.R. China
2008-2012,2015 Recognized as one of the “100 Outstanding Academic Journals of China” by Scientific and Technical Information Institute of China, Ministry of Science and Technology
2008 and 2010 Recognized as one of the “Outstanding Science and Technology Journals of China” by Scientific and Technical Information Institute of China, Ministry of Science and Technology
2008 and 2011 Recognized as one of the “Outstanding Journals of Colleges and Universities in China” by Ministry of Education

Indexing and Abstracting Services
As a core medicine and health journal in China, Di-San Junyi Daxue Xuebao is indexed and abstracted by several international retrieval systems, including Chemical Abstracts, VINITI Abstracts Journal, Index Copernicus, Western Pacific Region Index Medicus, Japan Science & Technology Agency, and Ulrich’s Periodicals Directory. The Journal has also been continuously included in the List of 1000 Journals Most Frequently Cited in Chemical Abstracts for many years. It is also included in all authoritative Chinese databases for technical and scientific papers and is in the first list of journals of the Chinese Science Citation Database and the Chinese Scientific and Technical Papers and Citations Database. The Journal has also been available since 2009 through Thomson-Reuters’ ISI Web of Knowledge.

CONTENTS

YANG Yongjun, LI Yao, YIN Li, LIU Xindong, BIAN Xiuwu, YU Shicang


2018 No.11 [945-953] (17)

ZHOU Wei, MA Li, WAN Ying, LI Fuxiang


2018 No.11 [954-958] (9)

WANG Yutao, ZHOU Ji, YANG Dong, ZHANG Yundong


2018 No.11 [959-965] (9)

TANG Xiaolin, LI Yang, YU Fei, JIA Lifeng, LI Huajun, YUAN Wei


2018 No.11 [966-972] (4)

WANG Ruoxi, WANG Qian, SUN Fengjun, LIU Yao, ZHANG Lei, LI Xiaoyu, XIA Peiyuan


2018 No.11 [973-978] (4)

WU Changjie, WANG Yahui, HUA Xing, GUO Yanli, TENG Yongliang, LIU Xueting


2018 No.11 [984-990] (3)

LONG Qi, CHEN Weiyan, WANG Lingqiao, LI Rong, XIANG Menglong, YANG Huan, CAO Jia, ZHOU Ziyuan


2018 No.11 [991-997] (5)

ZHENG Xiaoqin, MAO Yu, QIU Biyuan, PENG Chunyan, MA Shi, TANG Xianglan, YANG Jiyun, YANG Zhenglin


2018 No.11 [998-1004] (13)

HUI Caixia, ZHANG Juan, ZENG Benhua, ZHONG Bing, WAN Ping, YANG Li, WU Like, WEI Hong, FANG Yongfei


2018 No.11 [1005-1010] (9)

ZHANG Lei, GUO Lin, MA Chao, PENG Yang, LUO Jiangming, YANG Liu


2018 No.11 [1017-1021] (4)

LIU Yaojiang, LIN Hui, FAN Chaoqiang, YU Jin, BAI Jianying, ZHAO Xiaoyan


2018 No.11 [1022-1027] (5)

LIU Yu, LI Li, CHEN Jiankun, GUO Jianxin, HAN Jian, ZHENG Xiuhui


2018 No.11 [1033-1037] (4)

WU Chuanqin, ZHU Yanping, LI Guohong


2018 No.11 [1038-1043] (10)

MA Wenlian, TAO Guihui, YANG Xiaoli, SUN Hongxia, ZHANG Xiaoqun, LIU Lei


2018 No.11 [1044-1047] (7)

CAI Jiangwen, XIONG Yu, ZHU Liguo, ZHONG Sencheng, KOU Tingting, CUI Yue, ZHU Can, ZHOU Jixiang


2018 No.11 [1048-1052] (4)